outro2-nopin

Item Text: 

BIBLIOGRÁFIA

Ambrus Péter (1985): A Dzsumbuj, Magvető, Budapest

Csanádi Gábor-Csizmady-Adrienne-Kocsis János Balázs -Kőszeghy Lea-Tomay Kira (2010): Város tervező társadalom, Sík, Budapest

Éber Márk Áron-Gagyi Ágnes-Gerőcs Tamás-Jelinek Csaba-Pinkasz András (2014): 1989: Szempontok a rendszerváltás globális gazdaságtanához In: Fordulat 21. 10-63.  

Gyáni Gábor (1992): Bérkaszárnya és nyomortelep. A budapesti munkáslakás múltja, Gondolat, Budapest

Juhász Júlia (1976): Híradás a Dzsumbujról, Kossuth, Budapest

Kecskés Éva (2005): Dzsumbujisták, Szociális Szakmai Szövetség, Budapest

Kocsis János Balázs (2009): Területfejlesztés Budapesten 1950 és 1985 között, Napvilág, Budapest

Ladányi János-Szelényi Iván (2005): Szuburbanizáció és gettósodás. In: Ladányi J. Szociális és etnikai konfliktusok, Új Mandátum, Budapest 155-176.

Szelényi Iván – Konrád György (1969): Az új lakótelepek szociológiai problémái, Akadémiai, Budapest

Udvarhelyi Éva Tessza (2014): Az igazság az utcán hever, Napvilág, Budapest

Umbrai Laura (2008): A szociális kislakásépítés története Budapesten 1870-1948, Napvilág, Budapest

Vajda Zsolt (2009): A tömb-rehabilitáció hatása a bérlakásban élő családokra Ferencvárosban 2006-2008. Szociológiai kutatás Kutatási jelentés

Valuch Tibor (2005): Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében, Osiris, Budapest

Valuch Tibor (2015): A jelenkori magyar társadalom, Osiris, Budapest